تعدیل مهریه چیست ٬ درخواست تعدیل مهریه ، تعدیل مجدد مهریه

مهریه یا به شکل کهن تر آن کابین به مالی اطلاق میگردد که،مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. در گذشته برای مهریه طرح تعدیل در نظر گرفته نشده بود. اما این روزها مهریه با توجه به نرخ روز بازار تعیین می شود و برخی افراد در صدد تعدیل میزان مهریه بر می آیند.

فهرست
خانواده | ازدواج | مهریه

تعدیل مهریه چیست ٬ درخواست تعدیل مهریه ، تعدیل مجدد مهریه

مهریه یا به شکل کهن تر آن کابین به مالی اطلاق میگردد که،مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. اگر چه اکثر زنان در زمان جدایی این حق را از زوجه طلب می کنند، اما شرایط قانونی این کار از زمان پس از عقد برای زوجه در نظر گرفته شده است. مطابق قوانین در شرایطی امکان تعدیل مهریه وجود دارد . در این مقاله به بیان این موارد و دادخواست تعدیل مهریه ،زمان تعدیل مهریه ،تعدیل مجدد مهریه و ...خواهیم پرداخت.

مهریه چیست؟

مهریه یا به شکل کهن تر آن کابین به مالی اطلاق میگردد که،مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می شود.

اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما برخی پژوهش گران ، اعلام می دارند مهریه در دو دین یهودیت و اسلام وجود داشته است و مهر اکنون هم هنوز در بین برخی از یهودیان از ارکان عقد نکاح به شمار می رود.

مرد به هنگام اجرای صیغه ی نکاح چیزی را به زنش می دهد که نشان دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درامده است.

یکی از دعاوی رایج در دادگاه های خانواده، موضوع درخواست مهریه است. از آنجایی که از دید قانون زن پس از عقد نکاح به عنوان مالک مهریه شناخته می شود، وی می تواند در هر زمانی پس ازعقد نسبت به دریافت مهریه ی خود از زوج که حق قانونی وی به حساب می آید، اقدام نماید.

اگر چه اکثر زنان در زمان جدایی این حق را از زوجه طلب می کنند، اما شرایط قانونی این کار از زمان پس از عقد برای زوجه در نظر گرفته شده است.

در درخواست دریافت مهریه باید شرایط خاصی مورد بررسی قرار گیرد. ادعای اعسار از پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط و تعدیل مهریه از جمله مواردی است که زوجین در زمان درخواست دریافت مهریه با آن مواجه می شوند.

برای گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس نیازمند پر کردن فرم نمونه دادخواست است ٬ که در اینجا می توانید آن را مشاهده نمایید.

تعدیل مهریه در طلاق توافقی:

از مواردی که در زمان طلاق توافقی مورد بررسی قرار می گیرد، موضوع مهریه است. در گذشته برای مهریه طرح تعدیل در نظر گرفته نشده بود. اما این روزها مهریه با توجه به نرخ روز بازار تعیین می شود که این مسئله برای بانوان خبری خوشایند و برای مردان ناخوشایند است.

دادخواست تعدیل در تقسیط به چه معناست؟

بعد از دادخواست اعسار، شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد. در صورتی که پس از ارائه دادخواست ،زوج توانایی پرداخت را نداشته باشد، می تواند دادخواستی تنظیم نماید. این دادخواست که تعدیل در تقسیط نام دارد، شرایطی را برای زوج مهیا می سازد که نفع وی را به دنبال دارد و بر اساس آن، مهریه به صورت اقساطی به زوجه پرداخت می شود.

اگر میخواهید مهریه خود را به اجرا بگذارید حتما به صفحه نحوه وصول مهریه سر بزنید

تعدیل مهریه چیست ٬ درخواست تعدیل مهریه ، تعدیل مجدد مهریه


اگه در نکاح دائم مهریه رو تعیین نکنیم چه اتفاقی میوفته؟ برای دیدن پاسخ به این سوال برید به پیج آثار عدم تعیین مهریه

شرایط زوجه (زن)در مطالبه ی مهریه از زوج (مرد) و بیان شرایط تعدیل مهریه

آیا زوجه میتواند هر زمان که دلش بخواهد مهر را از زوج مطالبه کند؟

بر طبق قانون، زوجه به عنوان مالک مهریه شناخته می شود. لذا می تواند در هر زمانی که تمایل داشت، مهر را از همسرش طلب نماید که البته در برخی از مواقع زوج از توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار نمی باشد. در چنین شرایطی زوج راه چاره ای به جز تنظیم دادخواست اعسار نخواهد داشت.

با توجه به مقرراتی که در حال حاضر در مورد دادخواست اعسار و پرداخت مهریه وجود دارد، این اجازه به زن داده شده است تا با اثبات ملائت مرد، ادعای زوج را مبنی برناتوانایی وی برای پرداخت مهریه رد نماید. به زبان ساده تر میتوان گفت در برخی از مواقع نیازی به اثبات ادعای زوج مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی نخواهد بود.

در چنین حالتی، زوجه موظف است تا توانایی مالی همسرش را به دادگاه اثبات نماید. لازم به ذکر است که در تمامی موارد زوجه موفق به اثبات این امر نمی شود. در بسیاری از مواقع زن در اثبات توانایی مالی زوج با مشکلات عدیده ای مواجه می شود که در نتیجه به شکست زوجه در دادگاه منجر می شود.


در شرایطی که زوج واقعا توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، این امکان وجود دارد که زوج در دادگاه با حکم اعسار مواجه شود.

برای تعدیل مهریه چه شرایطی لازم است؟

تعدیل مهریه ، به دو صورت ظاهر خواهد شد:

1.زوج موظف می شود تا بدهی خود را به صورت اقساط به زوجه پرداخت نماید.

2.زوج موظف می شود تا بدهی خود را در مدت زمانی مشخص به زوجه پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که تغییر در آینده زوج تاثیری مستقیم بر حکم خواهد داشت. عده ای بر این باورند که تغییر در آینده زوج هیچ تاثیری بر نحوه پرداخت مهریه نخواهد داشت. اما حقیقت خلاف این تصور است. از آنجایی که ممکن است احوال مالی هر فردی در آینده تغییر پیدا کند، حکم پرداخت مهریه را وابسته به شرایط آتی زوج در نظر گرفته اند.

لذا شاید معسر امروز، وابسته به شرایطی که پیش می آید، در آینده از اعسار خارج شود. به همین علت می گوییم که شرایط آینده تاثیر مستقیمی بر حکم خواهد داشت. تغییر شرایط در آینده می تواند مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل به حساب آید.

تعدیل مهریه چه ابعادی دارد ؟

به طور کلی تعدیل مهریه دارای دو بعد است که بعد منفی آن همان کاهش مبلغ مهریه و بعد مثبت آن افزایش مبلغ مهریه است.

مستند قانونی کاهش (تعدیل)قسط مهریه ،تبصره 2 ماده11 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ می باشد.

آیا امکان تعدیل مهریه وجود دارد؟-بخش دوم

اگر پرداخت مهریه به شما فشار زیادی آورده و به دنبال تعدیل آن هستید باید ابتدا نمونه دادخواست آن را تحویل مراجع قانونی دهید.در اینجا این نمونه دادخواست به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان گذاشته شده است.

کاهش اقساط مهریه

ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی در خصوص کاهش اقساط مهریه به بیان چه مواردی پرداخته است؟

این ماده بیان میدارد که :

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره2.هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.


اگر دعوای اعسار مدعی اعسار رد شود پرداخت خسارت به عهده ی چه کسی است ؟

ماده 12 ق.نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی در این خصوص بیان میدارد که :

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

یا مثلا تصور کنید زوج پس ازحکم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی نمی توان زوج را معسر مطلق دانست. بنابراین زوجه می تواند با توجه به تغییراتی که در وضعیت زوج پیش آمده است، به منظور تغییر در نحوه پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه نماید.

در ادامه نیز دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و بررسی شرایط، حکم جدیدی در مورد تعدیل مهریه صادر خواهد کرد که این حکم با اثرات مثبتی برای زوجه همراه است. گفتنی است که مراجعه زوجه تنها در زمانی که وضعیت مالی زوج به یکباره دچار تغییر و تحولات شود، با صدور حکم و نظر جدید دادگاه همراه خواهد بود.

در مقابل، در برخی از مواقع زوجه به دلیل بیکاری، بیماری و یا شرایطی از این دست قادر به انجام کاری نیست. در این وضعیت مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، تقاضای تعدیل در مهریه دهد که این وضعیت به عنوان جنبه منفی تعدیل مهریه شناخته میشود.

با دقت در موارد مذکور مشخص می شود که زوجه نیز حق دارد در صورتی که ثابت نماید وضع اقتصادی شوهر(زوج) بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم کاهش محسوس داشته است ، تقاضای اقساط مهریه کند. در واقع این حق به دو طرف داده شده است که با ذکر دلیل تعدیل اقساط مهریه را تقاضا کنند.

بخشنامه شماره9000/34859/100 مورخ 1397/7/22 رییس قوه قضاییه ،در رابطه با تعدیل مهریه:

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مهلت های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

آیا امکان تعدیل مهریه وجود دارد؟-بخش سوم

اگر به دنبال باطل کردن قرار نامه رسمی دریافت مهریه هستین میتونید از اینجا نمونه دادخواست اون رو به صورت رایگان دریافت کنید.نظرات کاربران


تنها -  08 دی 1400
سلام بنده وقتی ازدواج کردم سکه هفتصدتومن بود .سال 92 یک سال بعد طلاق با توافق زنم طلا قش دادم بعدش در ایام عده چهار روز مونده رجوع کرد ده تا سکه اول گرفت بعدش سه ماه یکی بعدش سکه گران شد بنده تقاضای تعدیل کردم شد هشت ماه یک سکه الان باز سکه داره میره به طرف شش تومن آخه خدایا من به امر تو ازدواج کردم که به گناه نیفتم .الان که دارم کباب میشم علت طلاق داشتن پرونده نامشروع باچندین نفر بخصوص در روزعاشورا و اربعین سیدالشهدا که بنده بعد از ازدواج فهمیدم .وقتی به دادگاه میرم به چشم جانی وقاتل به من دارن نگاه میکنن اون کسی که داره میره زنا میکنه خاطرهمین ازترس مهریه و دادگاه اینکارو میکنن بنده الان ازدواج مجدد کردم به سختی دارم زندگی میکنم حقوق ماهانه ام یک میلیون وپانصده اقساط دارم بااین گرانی دارم لح میشم هی حکم جلب میدن هی داره زن ناحسابی خلافکار داره هم آبروم رومیبره هم پولی که از دهن خودم وزنم میبرم میدم بهش الهی که به زمین گرم بخوره .پس چرا دادگاه ما فقط هوای خانمها رودارن البته من به خانمهای دیگه توهین نمیکنم .انقدبه وکیل ودادگا پول خرج کردم که وقتی یادم میفته سکته میادسراغم چراکاری برای این اقتصاد لنگ مانمیکنن هر روز گرانی گرانی گرانی

تیم محتوای احقاق -  05 اسفند 1398

کاربر ناشناس -  16 بهمن 1400
آقای محترم اول ازینکه این این تهمتی که به خانومتون زدید رو گردن بگیرید که اون کارارو خودتون انجام دادید.اصلا معلوم بود برای حفظ آبروی خودتون اون پرونده هارو گردن زنتون انداختید.چون اگر خانومتون کار اشتباهی انجام داده بود اصلا بهش مهریه تعلق نمیگرفت.متاسف شدم واقعا که هم غلطتو کردی هم آبروی زنتو بردی هم شکایت داری از مهریه دادن.درضمن شما گفتی زنت داره آبروتو میبره و ازت مهریه میگیره.خخخ مگه چکار کرده بودی؟

تنها -  08 دی 1400
داداش قبل ازدواج بامن پرونده داشته .بعدافهمیدم چه تهمتی ؟رفتم از آگاهی درآوردم سابقش رو گفتن قبل ازدواجتون بوده به مهریه ربطی نداره

تیم محتوای احقاق -  08 دی 1400
سلام ، مگه نمیگید طلاقتون توافقی بوده و همسرتون قبلا پرونده ی رابطه نامشروع داشته و از شما مخفی کرده؟پس در این صورت مهریه ای بهش تعلق نمیگیره وشما میتونستید طبق ماده 1128 قانون مدنی همون بعد ازدواج که فهمیدین نکاحتون رو فسخ کنید اگه که به وصف باکره بودن و عدم رابطه ی قبلی با همسرتون ازدواج کرده بودین ....و اینکه چرا باید دادگاه به چشم یه جانی به شما نگاه کنه اگه گناهی نداشتین؟ اینو من متوجه نشدم

تنها -  05 خرداد 1401
وقتی یک آدم آبرودارباشی وهمسرسابقت بابی حجابی بیاد محل کسبت داد بی داد کنه حرفهای دروغ بهت ببنده .آنوقت میفهمی خخخخ یعنی چی آبرویعنی چی

امیرحسین عظیمی -  22 اسفند 1401
باسلام بنده اعسار زدم اعسار پذیرفته شد و سه تا سکه پیش بقیه اش سالی یدونه بعد ک توانایی پرداخت پیش رو نداشتم تعدیل زدم جلسه رسیدگیش یک ماه بعد ولی حکم جلب بنده رو گرفتن خواستم ببینم باید چیکار کنم؟ممنون میشم راهنمایی کنید