چک تضمینی و چک مشروط

چک تضمینی چیست، چک تضمین شده، ابطال چک تضمینی

در ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک چنین نوشته شده است­: «چک نوشته ­ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ­علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می­نماید»

همراه با فایل صوتی 12 مهر 1398 , تیم احقاق