مهریه

مهر المثل مهر المسمی مهر المتعه

تعدیل مهریه چیست ٬ درخواست تعدیل مهریه ، تعدیل مجدد مهریه

مهریه یا به شکل کهن تر آن کابین به مالی اطلاق میگردد که،مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. در گذشته برای مهریه طرح تعدیل در نظر گرفته نشده بود. اما این روزها مهریه با توجه به نرخ روز بازار تعیین می شود و برخی افراد در صدد تعدیل میزان مهریه بر می آیند.

همراه با فایل صوتی 07 آذر 1398 , مهدیس گودرزی

نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست - همراه با فایل صوتی مقالات

مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد .زن با به اینکه توجه که مالک مهریه محسوب است هر زمان که آن را مطالبه کند مرد موظف به اعطای آن به همسر خود است مگر در صورتیکه مهر عند الاستطاعه قید شده باشد یا در یکسری از موارد قانونی مهریه به بیان آنها پرداخته شده است.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , تیم احقاق

آثار عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-همراه با فایل صوتی مقالات

درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , تیم احقاق

شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست بخش پایانی

تاکنون به این موضوع پرداختیم که برای وصول مهریه از طریق چه مراجع قانونیی میتوان اقدام نمود و همچنین تا چه تعداد سکه در حالت عادی تحت عنوان مهریه قابل وصول است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن توسط مرد در صورت دارا بودن چیست .حال میخواهیم در این پست به بررسی علل تعیین صد و ده سکه توسط قانون گذار بعنوان معیار پرداخت مهریه بپردازیم .

همراه با فایل صوتی 08 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست بخش دوم

همانطور که در پست قبلی در خصوص نحوه مطالبه ی مهریه بیان شد ، در کشور ما نحوه یوصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاکم دادگستری «دادگاه خانواده »و یا مراجع ثبتی میباشد که هر یک تشریفات خاص خود را به همراه دارد و هر خانمی میتواند از طریق هر یک از دو مرجع مزبور به مطالبه ی مهریه ی خود بپردازد.حال در این پست به بررسی این موضوع میپردازیم که طبق قانون تا چه تعداد سکه به جهت مهریه قابل وصول است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن توسط مرد چیست.

همراه با فایل صوتی 08 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست - بخش اول

زن با به اینکه توجه که مالک مهریه محسوب است هر زمان که آن را مطالبه کند مرد موظف به اعطای آن به همسر خود است مگر در صورتیکه مهر عند الاستطاعه قید شده باشد یا در یکسری از موارد قانونی که در پست های دیگر مبحث مهریه به بیان آنها پرداخته شده است

همراه با فایل صوتی 08 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش پایانی

در پست های قبلی به بررسی مهریه و انواع آن و مواردی که در صورت عدم تعیین مهریه جایگزین آن برای زن میگردد پرداختیم حال به بررسی روشهای نحوه مطالبه ی مهریه به صور قانونی در این پست خواهیم پرداخت

همراه با فایل صوتی 07 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش دوم

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

پیامد های عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-بخش اول

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی