هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش پنجم

ماده 674 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است؛ یعنی قانون‌گذار در این ماده خیانت در امانت را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.با عنایت به ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،به بیان مجازات سو استفاده از سفید امضا پرداخته شده است.

اسناد تجاری | چک | چک سفید امضا

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش پنجم

در پست قبل به این پرداختیم که جرم سو استفاده از سفید امضا دارای چه ارکانی است و مهم ترین مصادیق آن چیست ،لذا دانستیم که سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت در نظر گرفته شده است .ماده 674 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است؛ یعنی قانون‌گذار در این ماده خیانت در امانت را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.با عنایت به ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،به بیان مجازات سو استفاده از سفید امضا پرداخته شده است.در این پست به بیان اینکه سو استفاده از سفید مهر یا سفید امضا توسط چه کسانی انجام میگیرد خواهیم پرداخت.

بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی کند یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده، دفاع لازم را در دادگاه به عمل آورد.

از جمله نمونه ی دیگر سوءاستفاده از سفیدامضا می توان به قرارداد یا برگه تسویه حساب فی مابین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفیدامضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش پنجم


کیفر جرم سو استفاده از سفید امضا

در اجرای ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم مزبور مستوجب حبس از یک تا سه سال حبس می باشد. با توجه به موقعیت مرتکب و میزان همکاری وی در کشف جرم و جلب رضایت شاکی ، ممکن است بر حسب مورد کیفر جرم تغییر، و ممکن است مشمول کیفیات مخففه یا برعکس ، کیفیات مشدده باشد. به علاوه اعمال مجازات های تنبیهی و تکمیلی نیز امکان پذیر است.

سواستفاده از سفید امضا توسط چه کسانی انجام میگیرد؟

سوء استفاده از سفید امضا در واقع دارای دو جزء متفاوت است ، ممکن است کسی به درخواست دیگری بالای امضاء، مطلبی به زیان صاحب امضاء بنویسد و شخص دیگری آن سفید امضاء را عالماً، عامداً مورد بهره برداری قرار دهد، در این صورت هر دو نفرمشمول جرم سوء استفاده از سفید امضاء هستند؛ اولی بخاطر نوشتن متقلبانه مطالبی زیان آور در بالای امضاء و دیگری ، با بکاربردن آن ورقه سفید امضاء به زیان دیگری مشمول جرم مزبور می شود.

حال ، اگر چنین اقداماتی توسط یک نفر انجام بگیرد، می توان استدلال کرد که همانند سرقت که ربودن و نگهداری مال مسروق توسط سارق یک جرم تلقی می شود، نویسندة مطالب بالای امضاء و سوء استفاده کننده از آن نیز مرتکب یک جرم شده است ، به طوری که عملیات مقدماتی ، لازمه تحقق جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر تلقی می شود.

اغلب ، سوء استفاده از سفید امضاء به وسیله شخصی انجام میشود که سفید امضاء به او سپرده شده باشد. ولی گاهی ممکن است جرم ، توسط شخص ثالث هم ارتکاب شود. چنانچه شخص ثالث بدون علم و آگاهی کسی که سفید امضاء به او سپرده شده است ، از سفید امضاء سوء استفاده نموده باشد، عنوان رفتار مجرمانه وی جعل است و نه سوء استفاده از سفید امضاء.

حال چنانچه شخصی مطالب همراه با سوء استفاده را به دستور دیگری یا برحسب انشاء کسی که سفید امضاء به او سپرده شده نوشته باشد، امین مباشر جرم سوء استفاده از سفید امضاء تلقی می شود و شخص ثالث (غیر امین ) معاون جرم مزبور خواهد بود.
نظرات کاربران