هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش اول

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با چک مطرح است ، مبحث چک سفید امضا و مشکلاتی است که ممکن است در صورت بی احتیاطی در ارتباط با صدور آن و در صورت سو استفاده ی گیرنده آن ، برای صادر کننده ایجاد شود.

اسناد تجاری | چک | چک سفید امضا

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش اول

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با چک مطرح است ، مبحث چک سفید امضا و مشکلاتی است که ممکن است در صورت بی احتیاطی در ارتباط با صدور آن و در صورت سو استفاده ی گیرنده آن ، برای صادر کننده ایجاد شود. در این پست ابتدائا به بررسی معانی مختلف چک سفید امضا میپردازیم تا بدانیم به چه چکی ، چک سفید امضا گفته می شود.

با توجه به عرف قضایی، مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قانون صدور چک و نیز رویه قضایی می توان گفت، سفیدامضا در حقوق ایران پذیرفته شده است.

در ابتدا لازم است به بیان تعاریف مختلف از چک سفید امضا بپردازیم.

1.چک سفید امضا چکی است که صاحب چک بدون نوشتن مبلغ و تاریخ در چک، آن را امضا می نماید و این حق را به دریافت کننده می دهد که در زمان لازم مبلغ توافق شده را در آن نوشته و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کند. 2.در یک تعریف ساده تر از چک سفید امضاء باید آن را چکی دانست که حداقل.بدون مبلغ باشد، خواه تاریخ صدور و نام دارنده در آن مشخص شده یا نشده باشد.

3.چك سفید امضاء ، چكی است كه فقط صاحب چك آن را امضاء نموده ، بدون این كه مبلغ و گیرنده وجه را تكمیل نماید و تكمیل آن بر عهده دارنده چك محول می شود تا هرزمان كه مایل باشد آن را نوشته و به بانك محال علیه ارائهدهد.

4.برخی چك سفید امضاء را صرفا چكی میدانند كه فاقد مبلغ باشد.

5.چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد ، داده شده است.

6.چک سفید امضاء ، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید.

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش اول


اگر چکی فقط تاریخ نداشته باشد و سایر قسمت های آن پر شده باشد چک عادی محسوب می شود و بانک آن را پرداخت می کند.

نکته ی قابل توجه در ارتباط با چک سفید امضا این است که ، در چک سفید امضا به این علت که مبلغ و تاریخ قید نمی شود و جای آنها خالی میماند ، خطرناک است چرا که شخص دریافت کننده می تواند جای مبلغ هر مبلغی که خودش بخواهد و تاریخ و بقیه موارد را خودش پرکرده و به بانک ببرد و آن را نقد کند.

از آن جا که این نوع چک بدون نام و تاریخ است مانند چک حامل است و هرکسی می تواند با ارائه کارت ملی به بانک مراجعه کرده و درخواست نقد کردن آن را بنماید.

اكنون مطابق مقررات قانونی موجود ، صدور چك سفید امضاء همانند چك های تضمینی ، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد . از میان چكهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفید امضاء كمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است.

استفاده از چک سفید امضا در معاملات و قرارداد ها به صورت توافقی است و بنابراین نمی توان گفت: در معاملات حتما باید چک سفید امضا داده شود یا قراردادی خاص نیاز به معامله دارد.

برخی موارد استفاده از چک سفید امضا:

1.دادن چک سفید امضا برای ضمانت در معاملات که به ندرت اتفاق می افتد.
2.چک سفید امضایی که مستآجر برای تضمین تخلیه ملک درقرارداد اجاره می دهد: گاهی موجر برای این که مطمئن شود ملکش توسط مستاجر در موعد مقرر تخلیه خواهد شد از مستاجر طلب چک سفید امضا می کند، البته این چک بیشتر برای اجاره املاک تجاری گرفته می شود و در املاک مسکونی، بجز در موارد خاص درخواست نمی شود.
نظرات کاربران