نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش چهارم-مجمع عمومی فوق العاده

در این پست به بررسی مفهوم مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 قانون تجارت و وظایف آن و همچنین به بررسی مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده طبق ماده 92 ق.ت خواهیم پرداخت.

فهرست

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش چهارم-مجمع عمومی فوق العاده

در پست قبل به بررسی وظایف مجمع عمومی و ارایه ی نکاتی در ارتباط با این مجمع از جمله ماده 89قانون تجارت که بیان میدارد، مجمع عمومی باید در هر سال یک مرتبه تشکیل شود و یا حد نصاب تشکیل جلسات و ... پرداختیم.لذا دانستیم باعنایت به ماده 88 قانون تجارت تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.در این پست به بررسی مفهوم مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 قانون تجارت و وظایف آن و همچنین به بررسی مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده طبق ماده 92 ق.ت خواهیم پرداخت.

مجمع عمومی فوق العاده

طبق ماده ۸۳ اصلاحی قانون تجارت هرگاه مورد فوق العاده ای برای شرکت پیش آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد و در واقع امری خارج از جریان عادی رخ دهد.مثلا شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم به انحلال خود بگیرد و یا اجازه صدوراوراق قرضه بدهد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

علت این که این مجامع را فوق العاده نامیده اند اختیارات فوق العاده مجمع است. با توجه به تصمیم شرکتها می توان به تفاوت بین مجمع عادی با مجمع فوق العاده پی برد. زیرا مجمع عمومی عادی به اموری که هر شرکت به صورت معمول انجام می دهد رسیدگی می کند ولی مجمع عمومی فوق العاده در اموری تصمیم می گیرد که به صورت معمول پیش نمی آید و بنا به متقاضیات و به صورت فوق العاده پیش آمده است.

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش چهارم-مجمع عمومی فوق العاده


به موجب ماده ۸۴ اصلاحی قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رای دارند حاضر باشند و با توجه به ماده ۸۵ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آراء عده حاضرین معتبر خواهد بود و هرگاه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور بیش از یک سوم دارندگان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط بر این که در دعوت دوم نتیجه جلسه اول قید شود.

  • وظایف مجمع عمومی فوق العاده

موضوعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست در زمره وظایف مجمع عمومی فوق العاده است اهم این وظایف عبارتند از :
1-تغییر اساسنامه شرکت
2- تغییر سرمایه شرکت
3- انحلال قبل از موعد شرکت

  • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. ( ماده 92 قانون تجارت)

  • محدودیت های موجود در خصوص تصمیمات مجمع عمومی

بنا به تجویز ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. به عبارت دیگر می توان گفت تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.
نظرات کاربران