نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش پنجم-حدود اختیارات

در این پست به بررسی حدود اختیارات این مجمع و دعوت و تشکیل جلسات و سایر نکات در ارتباط با مجمع عمومی در شرکتهای سهامی خواهیم پرداخت.

فهرست

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش پنجم-حدود اختیارات

همانطور که در مبحث قبلی به آن پرداخته شد مقصود از مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده ۸۳ اصلاحی قانون تجارت این است که هرگاه مورد فوق العاده‌ای برای شرکت پیش آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد و در واقع امری خارج از جریان عادی رخ دهد،مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میگردد و به بررسی وظایف این مجمع پرداختیم پس از آن دانستیم مقصود از مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده طبق ماده 92 قانون تجارت این است که :هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.در این پست به بررسی حدود اختیارات این مجمع و دعوت و تشکیل جلسات و سایر نکات در ارتباط با مجمع عمومی در شرکتهای سهامی خواهیم پرداخت.

حدود اختیارات مجامع عمومی در شرکت سهامی:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و هریک از صاحبان سهام درقبال تعهدات شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود دارای مسئولیت می باشند. شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند:

1.شرکت های سهامی عام که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند ؛

2. شرکت های سهامی خاص که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس تنها توسط مؤسسین تأمین می گردد.

تصمیمات کلی که به وسیله مدیران این شرکت ها اتخاذ می شود و همچنین خط مشی سالیانه باید به اطلاع و تصویب دارندگان سهام شرکت برسد که این امر ازطریق برگزاری مجامع عمومی انجام می شود.

دعوت و تشکیل جلسات

دعوت مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد و در درجه اول توسط هیأت مدیره به عمل آید. چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان مکلفند راساً نسبت به دعوت مجمع مزبور اقدام نمایند. البته افراد فوق الذکر می توانند در مواقع مقتضی نیز مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. همچنین دارندگان یک پنجم سهام نیز می توانند آگهی دعوت در روزنامه را بدهند. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل قید می گردد. باید توجه داشت که فاصله بین انتشار آگهی دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن نباید از ده روز کمتر و از چهل روز بیشتر باشد.

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش پنجم-حدود اختیارات


قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که به حضور در مجمع عمومی تمایل داشته باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت مربوط به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نماید. بنابراین اشخاصی حق ورود به جلسه مجمع عمومی را دارند که قبلاً ورقه ورودی دریافت نموده باشند. در دفتر مجمع صورت کامل سهامداران و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان می رسد. درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

حق رأی

هر شریکی به تناسب سهمی که دارد، دارای حق رأی می باشد. مثلاً شریکی که یک سهم دارد، یک حق رأی و شریکی که پنجاه سهم دارد پنجاه حق رأی خواهد داشت. ولی گاهی ممکن است که شرکاء حق حضور داشته باشند اما دادن رأی در مجامع عمومی مشروط به داشتن تعدادی ازسهام باشد. مثلاً مقرر شده باشد کسی که دارای ده سهم یا بیشتر است حق رأی دارد، برای جلوگیری از تضییع حق صاحبان سهام کم ، چنین شرکائی حق دارند با یکدیگر متفق شده و یک نفر را از میان خود برای دادن رأی معین نمایند. در مورد انتخاب مدیران ، قانون روش خاصی را مقرر داشته به این صورت که تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل است تقسیم کند و اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

اداره جلسات مجامع عمومی

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. درصورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ناظران لزوماً از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد. ولی الزامی وجود ندارد که منشی جلسه صاحب سهم باشد. اعضاء هیأت مدیره منتخب نیز باید از بین سهامداران باشند.

قانون گذار پیش بینی نموده است که هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در صورت جلسه منجر به اخذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه مجمع می تواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت. منشی جلسه از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای تهیه می کند که باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در دفتر شرکت نگهداری شود.
نظرات کاربران


محمدباقر نمازی -  22 اسفند 1401
ضمن تشکر از شما که این امکان را برای مردم تامین کرده اید . سوالی خدمتتان دارم : من در شرکتم از صد سهم 84 سهم دارم و یکی از صاحبان سهام 16 سهم جمعا 100 سهم.ایشان در قبال نیازهای مالی هیچگونه مسولیتی رار نمپذیرند ودر مجامع تصمیم گیری نیز شرکت نمیکنند . در تامین نیازهای مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی ، اینجانب وثایق را تامین کرده ام . حال شرکت در بازپرداخت مطالبات بانک قصد تملک وثایق را دارد . چگونه میتوانم مطالبات خود را از شرکت بگیرم . آیا مجمع عمومی میتواند از طریق ملک شرکت و یا دیگر اموال آنرا به اینجانب بابت وثایق انتقال دهد ؟ شرکت برای تامین مطالبات من از طریق مجمع عمومی چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ باتشکر