نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش سوم

حضور عده‌ای که لااقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده‌اند ضروری است.ماده74 ق.ت به بررسی وظایف این مجمع پرداخته است همچنین به بررسی مواد75،76،77 قانون تجارت در ارتباط با مجمع عمومی موسس پرداختیم.در ادامه به مورد دوم از مجامع یعنی مجمع عمومی عادی میپردازیم .


نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش سوم

همانگونه که در پست قبل به آن پرداخته شد مجمع عمومی موسس،مجمعی است که قبل از تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام و در تمام مدت فعالیت شرکت فقط یک بار و آن هم با حضور تمام مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل خواهد شد. حضور عده‌ای که لااقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده‌اند ضروری است.ماده74 ق.ت به بررسی وظایف این مجمع پرداخته است همچنین به بررسی مواد75،76،77 قانون تجارت در ارتباط با مجمع عمومی موسس پرداختیم.در ادامه به مورد دوم ازمجامع یعنی مجمع عمومی عادی میپردازیم .

در ارتباط با سالی یکبار تشکیل شدن مجمع عمومی عادی، دو وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده است:

1.طبق ماده 89 قانون تجارت، مجمع عمومی باید در هر سال یک مرتبه تشکیل شود. تشکیل این مجمع هر سال در چند نوبت هم امکان پذیر است ولی نمی توان هر چند سال یک مرتبه آن را منعقد نمود بلکه همه ساله حتماً باید تشکیل شود.

2.زمان تشکیل مجمع سالیانه باید دراساسنامه شرکت،معین شود. علت آن متوجه شدن سهامداران است که چه موقعی تشکیل می شود تا خود را برای آن حاضر کنند.

بعضی از شرکتها در اساسنامه خود روز تشکیل مجمع سالیانه را معین می نمایند. مثلاً روز 15تیرهر سال را انتخاب می کنند و قید می نمایند که اگر روز مزبور مصادف با تعطیل عمومی شد این مجمع روز بعد تشکیل خواهد شد. برخی دیگر از شرکت ها آن را محدود به روزهائی می نمایند. مثلاً در اساسنامه قید می شود که: مجمع سالیانه در ۱۵ روز اول اردیبهشت به دعوت هیئت مدیره تشکیل می شود.

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش سوم


وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به شرح ذیل است:
1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان
3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

  • حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد.

  • مصوبات مجمع عمومی عادی

تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود . ( ماده 88قانون تجارت)
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
نظرات کاربران