مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش دوم

در پست قبل به بیان این مطلب پرداختیم که مجازات اصلی چیست و به بررسی اولین مورد از مجازاتهای اصلی ، یعنی مبحث حد پرداختیم. حال در این پست به بررسی انواع مجازات حدی به صورت اجمالی خواهیم پرداخت و سپس هر یک را در مطلب مربوط به خود در پست های آتی به بررسی میپردازیم.


مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش دوم

در پست قبل به بیان این مطلب پرداختیم که مجازات اصلی چیست و به بررسی اولین مورد از مجازاتهای اصلی ، یعنی مبحث حد پرداختیم. حدود که جمع حد است مجازاتهایی است که طبق دین و سنت شرع مقدس ،میزان ، نوع و مقدار آنها معین شده است و حاکم شرع یا قاضی حق هیچگونه کم و زیاد در میزان مجازات آنها را ندارند.حال در این پست به بررسی انواع مجازات حدی به صورت اجمالی خواهیم پرداخت و سپس هر یک را در مطلب مربوط به خود در پست های آتی به بررسی میپردازیم.

بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری می باشد.لذا در ماده 218 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است و این ماده بیان میدارد که: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسؤولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود

در اینجا لازم به ذکر است که در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض و همچنین جرام منافی عفت ، وفق تبصره1 ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.

میزان و نوع مجازات حدی با توجه به نوع جرم ، متفاوت است.

جرایم حدی که در قانون مجازات اسلامی از آنها نام برده شده است شامل موارد زیر است که به توضیح هر یک از انها در پست های آتی به طور مفصل خواهیم پرداخت:

1- زنا ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که :زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد

2- لواط ماده 233 قانون مجازات اسلامی :لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش دوم


3- تفخیذ ماده 235 قانون مجازات اسلامی :تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است

تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است

4- مساحقه ماده 238 قانون مجازات اسلامی: مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد

5- قوادی ماده 242 قانون مجازات اسلامی:قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است

6- قذف ماده 245 قانون مجازات اسلامی:قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد

7- سب النبی 262 قانون مجازات اسلامی:هر كس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند ساب النبی است و به اعدام محكوم میشود

8- مصرف مسکر 264 قانون مجازات اسلامی:مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است -

9- سرقت 267 ق. م .ا:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است
نظرات کاربران