سرقتهای خاص - بخش ششم بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب82 و مواد 661 و665 و667 قانون تعزیرات خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش ششم بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته است که: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.ماده 660 قانون تعزیرات سال 1375 درخصوص سرقت (یا استفاده غیر مجاز ) از آب، برق، گاز و تلفن صحبت نموده و مجازات انرا علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده بیان نموده است و چنانچه مرتکبین از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ماده 553 قانون تجارت مصوب 1311 درخصوص سرقت اقوام ورشکسته صحبت نموده است و مجازات انرا مجازات سرقت در نظر گرفته است .مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص سرقت نظامیان سخن گفته و مجازاتهای آنهارا درحالتهای مختلف بیان نموده است.

ماده۹۱ـ هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

تبصره۱ - چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

تبصره ۲ - هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده۹۲ـ هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

سرقت فاقد شرایط حد:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۱ ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود

سرقتهای خاص - بخش ششم بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی


شروع به سرقت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۵ـهر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجهٔ اینکار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.


رد مال در جرم سرقت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۷ـ در کلیهٔ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود
نظرات کاربران


حسن -  08 دی 1401
سلام وقتتون بخیر سپاس خیلی عالی بود