جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش اول بیان مفهوم آزمون سراسری و مصادیق تخلفات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ازمون سراسری و مصادیق تخلفات و جرایم مطابق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری مصوب 1384 خواهیم پرداخت.


جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش اول بیان مفهوم آزمون سراسری و مصادیق تخلفات - همراه با فایل صوتی

آزمونهای سراسری همانند سایر مسائل ،گاها دستخوش تخلف مجرمین قرار میگیرند.با وجود قوانین و ضوابط متعددی که در خصوص مجازات مجرمین و متخلفین در ازمونهای سراسری وجود دارد ولی همچنان با ماجرای فروش سوالات و سایر تخلفات در آزمون های سراسری روبه رو هستیم . مشکل کجاست ؟ آیا ما در این زمینه با خلاء قانون رو به رو هستیم؟آیا برای جلوگیری از این تخلفات به اصلاح ساختاری نیاز داریم ؟ یا اگر قوانین فعلی کفایت می کند آیا مشکل در ضمانت اجرای آن است؟

مطابق با ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری منظور از ازمون سراسری عبارت است از :

منظور از آزمون سراسری در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردداز قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

تبصره. چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود ،اشخاص احصا شده در ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود ، نسبت به رفع ابهام ،اظهار نظر مینماید .

تخلفات و جرایم


مطابق با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری بند الف مصوب سال 1384،ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار، یکی از این تخلفات است.

بند ب ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایمدر ازمون سراسری بیان داشته است که : ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش اول بیان مفهوم آزمون سراسری و مصادیق تخلفات - همراه با فایل صوتی


1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون ازقبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون
3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.

برابر بند د ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایمدر ازمون سراسری برخی نیز به داوطلبان خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات کمک می کنند که با این افراد هم برخوردهای قانونی صورت می گیرد.

مطابق با بند ه ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری ،دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها و هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون شامل برخورد قاطع است.

بند ز ماده 5 این قانون بیان داشته که :افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن همچنین شرکت و معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، یکی دیگر از موارد تخلف محسوب می شود.
نظرات کاربران