جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و یکم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر تفاوتهای میان جرایم بغی ،محاربه و سیاسی خواهیم پرداخت.مطابق ماده 288 قانون مجازات اسلامی «چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند»


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و یکم- همراه با فایل صوتی

بغی از نظر رکن روانی، از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، علاوه بر داشتن اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه (سوء نیت عام) باید عمد در وقوع نتیجه (سوء نیت خاص) نیز در باغی احراز شود .سوء نیت عام در جرم بغی عبارت است از اینکه قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی از روی اراده و اختیار اقدام به قیام مسلحانه نمایند.سوء نیت خاص در بغی، عبارت از قصد بر کناری امام عادل از رأس حکومت اسلامی و درواقع براندازی حکومت اسلامی است.باتوجه به ماده 287 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت استفاده از سلاح اعدام است. مطابق ماده 288 «چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند».جرم بغی با محاربه و جرایم سیاسی دارای تفاوتهایی است که در پست قبل به بیان دو مورد آن پرداختیم .

3.در محاربه عنصر به کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می تواند تحقق پیدا کند.

4.در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می تواند تحقق پیدا کند.

5.بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه های سیاسی و اعتقادی صورت می گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر ، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه های مادی، زورگویی، با ج گیری و بلکه گاهی بی هدف و از روی شرارت انجام می گیرد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و یکم- همراه با فایل صوتی


محارب در روایات با عنوان من سلّ سیفه مطرح است. یعنی هر کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر ، راه ها و جاده ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.

6.جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به عنوان دفاع از حقوق و آ زادی ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را محارب و این گونه اعمال را محاربه با خدا و رسول خدا می نامند.

7.سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می پیوندد.
نظرات کاربران


کورووووش -  01 اسفند 1398
حبس تعزیری درجه ۶ قابل خرید است؟

تیم محتوای احقاق -  01 اسفند 1398

سلام ....یک سالش در صورت گذشت شاکی و نداشتن سابقه محکومیت به اختیار قاضیه و میتومه به جزای نقدی تبدیلش کنه