جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی ام - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی رکن روانی ، معنوی جرم بغی و احکام کیفری بغی و تفاوت بغی با محاربه و جرایم سیاسی میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی ام - همراه با فایل صوتی

ارکان تشکیل دهنده ی بغی شامل سه رکن است: « الف:رکن قانونی ب:رکن مادی ج:رکن معنوی » رکن قانونی جرم بغی این است که از نظر حقوقی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی بغی را جرم مستقل شناخته و برای آن مجازات خاصی پیش‌بینی کرده است. درارتباط با رکن مادی این جرم لازم به ذکر است که در تبیین رکن مادی جرم بغی، نخست از مرتکب این جرم و رفتار وی بحث نموده و آنگاه موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم و نتیجه مجرمانه را مورد بررسی قرار دادیم.موضوع جرم: موضوع جرم بغی، حکومت و نظام جمهوری اسلامی است؛ نتیجه ی جرم: بغی جرمی است مطلق و نه مقید به نتیجه. بنابراین، برای تحقق آن صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت اسلامی، کفایت می‌کند.

3.رکن روانی :

بغی از نظر رکن روانی، از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، علاوه بر داشتن اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه (سوء نیت عام) باید عمد در وقوع نتیجه (سوء نیت خاص) نیز در باغی احراز شود.

الف :سوءنیت عام:

سوء نیت عام در جرم بغی عبارت است از اینکه قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی از روی اراده و اختیار اقدام به قیام مسلحانه نمایند. بنابراین در صورت مسلوب الاراده بودن به واسطه اکراه، اجبار یا شکنجه یا به هر دلیل دیگر، باغی نخواهند بود.

ب: سوءنیت خاص:

سوء نیت خاص در بغی، عبارت از قصد بر کناری امام عادل از رأس حکومت اسلامی و درواقع براندازی حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر، باغی کسی است که علیه امام عادل قیام می کند تا موجب برکناری امام عادل و سرنگونی دولت اسلامی شود. بنابراین، باغی علاوه بر داشتن اراده در قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی بایستی قصد براندازی آن را نیز داشته باشد.

ج:انگیزه:

انگیزه که هدف غایی و نهایی مرتکب از ارتکاب جرم است، علی الاصول تأثیری در ماهیت جرم ندارد و تنها می تواند از موجبات تشدید و یا تخفیف مجازات باشد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی ام - همراه با فایل صوتی


احکام کیفری بغی:

قانونگذار ایران در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بغی را از جرایم حدی محسوب نموده و مجازات های مختلفی را در حالت های مختلف برای آن پیش بینی کرده است. برابر ماده 287، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت استفاده از سلاح اعدام است. مطابق ماده 288 چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند .

تفاوت بغی با محاربه و جرایم سیاسی

1.بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می شود.


2.در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را فئة با غیه یعنی گروه سرکشی می نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می شود.
نظرات کاربران