تعلیق مجازات - بخش ششم بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق با عنایت به ماده 40 قانون مجازات اسلامی وبیان افرادی که میتوانند تقاضای تعلیق بنمایند خواهیم پرداخت.

فهرست

تعلیق مجازات - بخش ششم بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق - همراه با فایل صوتی

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود. طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی تعلیق به دو شکل ساده یا مراقبتی صورت میگیرد.مقصود از تعلیق ساده این است که متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.

2.تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.به عبارت دیگر نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی شود (بزهکار حبس نخواهد کشید) ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می کند (بزهکار باید مدتی را تحت نظارت شدید جامعه بگذراند)؛ شرایطی چون: معرفی منظم خود به مأمور، حضور در مراکز بازپروری اعتیاد، حضور در جلسات مشاوره و رفتاردرمانی، داشتن شغل و غیره.

شرایط عمومی تعلیق:

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.

ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد که :

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع واحوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

تعلیق مجازات - بخش ششم بیان مفهوم تعلیق مراقبتی وشرایط عمومی تعلیق - همراه با فایل صوتی


الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتكب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر

تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میكند.

چه افرادی می توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند۱.دادستان و قاضی اجرای احکام؛دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲.محکوم:فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.
نظرات کاربران