آثار ازدواج(نکاح) بخش دوم

بخش دوم بررسی تعهدات و تکالیف ازدواج(نکاح) بین طرفین و آثار حقوقی و قانونی آن


آثار ازدواج(نکاح) بخش دوم

بخش دوم بررسی تعهدات و تکالیف ازدواج(نکاح) بین طرفین و آثار حقوقی و قانونی آن

  • معاضدت: طبق ماده 1104 قانون مدنی، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگرمعاضدت نمایند. معاضدت در لغت به معنی همکاری و کمک است. هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی مشترک و اشتراک مساعی زن و شوهر در تامین سعادت و رفاه خانواده است و در صورتی که این مورد رعایت نشود، هر کدام از طرفین میتوانند طرف متخلف را از طریق دادگاه به این امر ملزم کنند.

آثار ازدواج(نکاح) بخش دوم


  • وفاداری : زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار بوده و از برقراری روابط نامشروع و یا خارج از خانواده و شکستن حریم خانواده جلوگیری کنند. لطمه ای که در اثر روابط نامشروع زن یا شوهر به اساس و بنیاد خانواده وارد میشود از نظر حقوقی ، بی مکافات نمانده ، پس نباید وفاداری به همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت ، چونکه قوانین حقوقی روابط جنسی کسی را که ازدواج کرده را با دیگران ممنوع کرده. در قانون مجازات اسلامی در ماده 225 کیفر مرد و زن ازدواج کرده را در صورت بودن شرایط خاص تا مرز اعدام، تعیین کرده. همین مورد نشان میدهد که وفاداری تا چه حد در یک جامعه مهم است و ارتباط آن با نظم عمومی بسیار مشهود است.ضمانت اجرای عدم وفاداری از نظر حقوقی، طلاق است و از طرف دیگر همسری که از این راه خسارت میبیند، میتواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف مقابل مطالبه کند.نظرات کاربران