مفهوم نسب

آیا با مفهوم نسب آشنایی دارید؟

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است.

همراه با فایل صوتی 13 بهمن 1398 , مهدیس گودرزی