مزاحمت

مزاحمت

آنچه که باید در مورد شکایت از همسایه مزاحم بدانید

زیر و بم شکایت ازهمسایه بابت سروصدا، عدم پرداخت شارژ ساختمان، سد معبر در کوچه و یا خسارت به ملک شما (همراه با تمام راهکارهای قانونی ممکن)

همراه با فایل صوتی 26 آبان 1399 , تیم احقاق