مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی - تبعید کار اجباری اخراج

قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات

 هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3 .مجازات تبعی

همراه با فایل صوتی 05 مهر 1398 , تیم احقاق

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل

در این پست به بررسی مواد 15 تا 22 ایین نامه و بندهای خ ،د،ذ،ر،ز،ژ ،س یعنی اخراج اتباع خارجی از کشور،الزام محکوم به خدمات عمومی،منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،الزام به تحصیل،انتشار حکم محکومیت قطعی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج

در این پست به بررسی مواد 12 تا 14 ایین نامه مذکور و تطابق انها با بندهای ج،چ،ح یعنی منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی ،منع از حمل سلاح،منع خروج اتباع ایران از کشور میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-

در ادامه ی مباحث مربوط به مجازاتهای تکمیلی و ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این خصوص ، در این پست به بررسی مواد 8 تا 11ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، که به بیان توضیحاتی در ارتباط با نحوه اجرا ی بندهای ب ،پ،ت،ث ماده 23 یعنی منع از اقامت در محل یا محلهای معین و منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری پرداخته است، می پردازیم.

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش سوم-اقامت اجباری

تاکنون به بررسی چهارماده اول از ایین نامه که به توضیح بند الف ماده 23 یعنی اقامت اجباري در محل معین پرداختیم و دانستیم به چه شیوه ای این مورد به اجرا گذارده میشود.در این پست به بررسی مواد4 تا 7 ایین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش دوم-اقامت اجباری در محل معین

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد ماده23 قانون مجازات اسلامی موارد مجازاتهای تکمیلی را بیان نموده است و باعنایت به تبصره 3 این ماده وآیین نامه راجع به نحوه اجرای این مجازاتها، هر بند از ماده 23 در مواد ایین نامه توضیح داده شده است . در این پست به بررسی چهار ماده ی اول این ایین نامه و مطابقت آن با بند الف ماده 23 میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش اول-تعاریف

در قوانین ایران مجازاتها به سه دسته ی اصلی تقسیم میشوند که یکی از آنها مجازاتهای تکمیلی است که در این پست به بیان آن با عنایت به ماده 23 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.در ابتدا به بیان تعریفی از مجازات خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی