صیغه

ازدواج مشروع و معتبر از دید اسلام بر دو نوع است. ازدواج موقت و ازدواج دائم. صیغه در واقع همان ازدواج موقت می باشد. برای اینکه صیغه صحیح باشد لازم است مدت زمان صیغه و همچنین مهریه زن معلوم باشد. و قابل ذکر است که در‌ ازدواج موقت( صیغه) نفقه به زن تعلق نمیگیرد و‌ زوجین از یکدیگر ارث نمییرند. با خواندن مقاله زیر اطلاعات کاملی راجع به صیغه و احکام و شرایط آن به دست آورید.

صیغه چیست ٬ حکم صیغه ٬ شرایط صیغه موقت و دائم

بنابراین صیغه 99 ساله نوعی از ازدواج است که افراد می توانند برای جلوگیری از گناه، به آن روی آورده و ازدواج خود را به این طریق شرعی نمایند.

همراه با فایل صوتی 23 مهر 1398 , تیم احقاق