سفته

سفته یک سند تجاری است که به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌ گذاری ‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.و بدین معناست که صادرکننده سفته متعهد می شود که مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.

موارد مهمی درباره سفته ٬ سفته چیست ٬ قانون جدید سفته

سفته نوعی سند تجاری است که به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود. در این مقاله به بیان مفهوم سفته و کاربرد های آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 19 آذر 1398 , مهدیس گودرزی