زنا و رابطه نامشروع

هر آنچه در رابطه با احاله لازم است بدانید

احاله در اصطلاح حقوقی عبارتست از رسیدگی به پرونده ی مرتکب جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت¬دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود. به عبارت بهتر احاله عبارتست از واگذاری رسیدگی به یک اتهام ، از دادگاه واجد صلاحیت محلی ، به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد.در نتیجه ی احاله دادگاهی که رسیدگی به آن واگذار میشود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی میکند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

همراه با فایل صوتی 17 تیر 1399 , مهدیس گودرزی

مجموعه کاملی از اطلاعات و مستندات قانونی در مورد زنا و رابطه نامشروع

بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می‌برند. اغلب این مردان نمی‌دانند که حتی اگر چنین جرمی‌ نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌کند.

همراه با فایل صوتی 04 آبان 1398 , تیم احقاق