جرایم آزمونهای سراسری

در آزمون سراسری تقلب شده!مشکل از کجاست؟راهنماییتون می کنیم - همراه با فایل صوتی مقالات

آزمونهای سراسری همانند سایر مسائل ،گاها دستخوش تخلف مجرمین قرار میگیرند.با وجود قوانین و ضوابط متعددی که در خصوص مجازات مجرمین و متخلفین در ازمونهای سراسری وجود دارد ولی همچنان با ماجرای فروش سوالات و سایر تخلفات در آزمون های سراسری روبه رو هستیم . مشکل کجاست ؟

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش هفتم ادامه بندهای ماده 8 و مجازات جعل کارت ورود به جلسه ازمون با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ادامه بندهای ماده 8 و مجازات جعل کارت ورود به جلسه ازمون با عنایت به ماده 541 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 24 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش ششم بیان ماده 604 قانون مجازات و مواد مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات اداری - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 604 قانون مجازات اسلامی و بیان مواد مرتبط با این جرم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 24 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش پنجم بیان نکات پیرامون تخلفات آزمونهای سراسری - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نکات ماده واحده سال 54 و مواد 544 و598 و 604 قانون مجازات که اشاره به تخلفات دارد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 24 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش چهارم قوانین مربوط به تخلفات آزمونها که برخی از محاکم براساس انها اقدام به صدورحکم میکنند - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان قوانین مربوط به تخلفات مربوط به ازمونها که برخی از محاکم براساس انها اقدام به صدورحکم میکنند خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش سوم مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 11 این قانون در خصوص مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی و... و همچنین ماده 12 در خصوص چگونگی مجازات تقلب یا همکاری موسسات علمی و اموزشی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش دوم بیان مجازات این جرایم مطابق با قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مجازات این جرایم مطابق مواد 6 و 7و8و10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش اول بیان مفهوم آزمون سراسری و مصادیق تخلفات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم ازمون سراسری و مصادیق تخلفات و جرایم مطابق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری مصوب 1384 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی