تصادفات

هزینه خسارات وارده در تصادفات می تواند به عهده بیمه باشد، در صورتی که وسیله نقلیه خود را بیمه کنید. گاه در تصادفات اتفاقی از جمله فرار راننده مقصر پیش می آید که شما می توانید با راه حل هایی که در مقاله مربوطه آمده است، آشنا شوید.

در صورت فرار راننده مقصر از صحنه تصادف چه باید کرد؟ (همراه با نمونه شکایت از راننده متواری)

قوانین مربوط به راننده متواری در تصادفات جرحی و غیرجرحی، چگونگی پرداخت خسارت به آسیب دیدگان حادثه و مجازات راننده متواری در قانون همراه با نمونه شکواییه

همراه با فایل صوتی 21 دی 1399 , مهدیس گودرزی

آیا تصادف منجر به فوت، در حکم قتل غیر عمد است؟

تصادف منجر به فوت و قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث و چگونگی پرداخت دیه و مجازات راننده مقصر

همراه با فایل صوتی 17 دی 1399 , تیم احقاق

چگونگی دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

همه چیز در مورد صندوق تامین خسارات بدنی و شرایط دریافت دیه یا خسارت از این صندوق همراه با نمونه دادخواست

همراه با فایل صوتی 10 دی 1399 , تیم احقاق

در صورت وقوع تصادف بدون گواهینامه چه مجازاتی در انتظارمان است؟

همه آنچه که باید در مورد رانندگی بدون گواهینامه و مجازات آن بدانید همراه با توضیح قوانین مربوط به پرداخت دیه و بیمه در مورد رانندگان بدون گواهینامه و مقصر

همراه با فایل صوتی 09 دی 1399 , تیم احقاق

قانون تصادفات و هر آنچه در مورد پرداخت دیه و خسارت مالی در تصادفات باید بدانید

در هنگام وقوع تصادف چه باید کرد؟ چه طور دیه یا خسارت را از بیمه و یا صندوق تامین خسارت بدنی بگیریم؟ جریمه راننده مقصر تصادف چیست؟ بیمه اجباری یا شخص ثالث چه مواردی را عهده دار است؟ برای طلب دیه از بیمه به چه دادخواستهایی نیاز داریم؟ قوانین مربوط به تصادف بدون گواهینامه، تصادف منجر به فوت و تصادف با عابر پیاده

همراه با فایل صوتی 30 مهر 1398 , تیم احقاق