میزان مرخصی کارگران و ذخیره مرخصی

میزان مرخصی کارگران و ذخیره مرخصی

با سلام ... میشه لطفا در خصوص میزان مرخصی سالانه ی کارگران توضیح بدید ؟ ممنون میشم

تعداد پاسخ ها 2


سلام ....طبق قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. همچنین کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

به استناد ماده ۶۴ قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی نخواهد بود .

دلیل قید 4 روز جمعه در این ماده به این خاطر است که اگر کارگر از ابتدای سال 99/1/1 الی 99/12/1 کارکرد داشته و درخواست استفاده از یک ماه مرخصی اسفند را داشته باشد، در قبال مرخصی اسفند،حقوق اسفند ماه را به صورت کامل دریافت می کند.بر این اساس، کارگر استحقاق 26 روز مرخصی را در قبال کارکرد 12 ماه سال دارد.