میزان مجازات تهدید با چاقو و زورگیری و دزدی

میزان مجازات تهدید با چاقو و زورگیری و دزدی

سلام خسته نباشین تهدید با چاقو و خفت گیری و دزدی چقدر حبس داره ؟

تعداد پاسخ ها 2


با عنایت به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم تا دو سال حبس یا 74 ضربه شلاق است.

سلام ...پاسخ به این پرسش با عنایت به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،داده میشود.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که :

هر كس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتیكه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.