مشارکت زن در مخارج زندگی

مشارکت زن در مخارج زندگی

سلام ...چهار ساله که ازدواج کردم و شاغل هستم در یکی از ارگانهای دولتی .شوهرم بخاطر اینکه من شاغلم سرکار نمیره و میگه تو باید خرج کنی توی زندگی .ایا این کار ایشون قانونیه؟

تعداد پاسخ ها 2


با سلام.طبق قوانین اگر زنی شاغل و دارای درآمد باشد وظیفه ای در پرداخت هزینه های زندگی از جمله اجاره خانه و خریدهای منزل را ندارد. اگرچه اخلاق حکم می کند که زن دارای درآمد در پرداخت هزینه های مشترک زندگی مشارکت داشته باشد

اگر زن به شوهرش در هزینه و مخارج خانه یاری رساند تنها از سر ارجمندی و اخلاق و نیکویی کردن است نه لزوما ناچاری. حتی اگر زن به سبب ارث و میرتاث یا کسب و کار ثروتمند و غنی باشد و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و زن فقط درصورت تمایل خود اینکار را میتواند کند و مرد موظف است هزینه های زندگی را تامین نماید .