شرایط اقساط مهریه به چه صورت است ؟

شرایط اقساط مهریه به چه صورت است ؟

سلام.میخواستم بدونم منکه یک خونه 80ملیونی ی پراید دارم چکار کنم که مهریه قسط بندی شود

تعداد پاسخ ها 3


یک خونه جز مستثنیات دین هست و برای مهریه توقیف نمیشود ولی خودروی پراید شما توقیف میشود و بسته به نظر قاضی پرونده و شرایط مالی شما و اگر فیش حقوقی دارید براساس آن قاضی مهریه را تقسیط میکند.

این قاضی است که با توجه به مهریه و میزان آن، شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه، نحوه قسط بندی مهریه و میزان پیش قسط مهریه را تعیین می کند. بنابراین مبلغ اقساط مهریه یا همان میزان اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده ای و در هر شعبه ای، قاضی دادگاه خانواده به صورت موردی تصمیم گیری می کند. بدیهی است که رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان، امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد.

اینکه مهریه تقسیط میشود یا خیر توسط قاضی تعیین میشود. لذا میزان اقساط هم توسط دادگاه مشخص خواهد شد.