سهم الارث زن پس از مرگ شوهرش در صورت عدم داشتن فرزند

سهم الارث زن پس از مرگ شوهرش در صورت عدم داشتن فرزند

سلام و عرض ادب
شوهرم فوت کرده اند وفرزندی نداریم بنده بعنوان زن آن مرحوم چه میزان از اموال شوهرم را ارث می برم لطفا توضیح بدید .متشکرم

تعداد پاسخ ها 2


اولین شرط ارث بری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است.

سهم الارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه می رسد.

البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می شود.
قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می یابد.