به نام زدن ساختمان بدون سند تک برگ

به نام زدن ساختمان بدون سند تک برگ

سلام، من هفت سال پیش سه دانگ آپارتمانم رو به اسم خواهرم کردم، ولی هنوز سند تک برگ نگرفته، حالا که میخواهیم بفروشیم، خریدار اصرار داره که سند نک برگ باشه. توی سیستم هم به اسم خواهرمه. حالا ما میتونیم بدون گرفتن این سند تک برگ، آپارتمان را به اسم خریدار کنیم؟

تعداد پاسخ ها 2


بله امکان پذیر میباشد اما اسناد عادی از اعتبار پایین تری نسبت به اسناد رسمی برخوردارند .

با سلام؛ انتقال ملک بدون تنظیم سند رسمی معتبر است؛ اما اعتبار چنین سند عادی نزد بسیاری از ادارات و محاکم متزلزل است برای مثال سند عادی در برابر خریدار با سند رسمی قابل استناد نیست.