حضانت فرزند در صورت مقیم کشور دیگری بودن

حضانت فرزند در صورت مقیم کشور دیگری بودن

حضانت فرزند در صورت مقیم کشور دیگری بودن

سلام.
من حق طلاق دارم. الان سه تا بچه دارم. اگر از ایران برم در هر سفارتی می تونم اقدام به جدایی بکنم؟؟ و بعد از اون اختیارات قانونی همسرم راجع به بچه ها چطور میشه؟

تعداد پاسخ ها 2


با سلام حق طلاق به معنایی که در میان عوام مطرح است و جا افتاده نیست که شما بتوانید این حق را از طریق سفارت ایران اعمال کنید.
شما طبق این وکالتی که از همسرتان اخذ نموده اید (که به عنوان حق طلاق مصطلح شده) می توانید از طرف همسرتان برای ایشان اعطای وکالت به وکیل دادگستری در ایران نمائید تا وکیل مزبور اقدام به انجام تشریفات طلاق شما را بنماید.
همسر شما ولایت بر فرزندان دارد ولی اولویت حضانت ایشان تا ۷ سالگی در صورت جدا زندگی کردنتان از هم، با مادر است.

همسر شما ولایت بر فرزندان دارد ولی اولویت حضانت ایشان تا ۷ سالگی در صورت جدایی، با مادر است.شما میتوانید در ایران وکیل گرفته و اقدام قضایی نمایید .