میتوان برای مستاجری که منزل را تخلیه نمی کند حکم تخلیه صادر کرد؟

میتوان برای مستاجری که منزل را تخلیه نمی کند حکم تخلیه صادر کرد؟

برای اجاره ملکم به مستاجر به بنگاه مراجعه نکردیم و برای کاهش هزینه ها به صورت دستی و در منزل مبایعه نامه نوشتیم البته بدون حضور شاهد بوده الان مستاجر ملکم را تخلیه نمیکنه و بهم میگه اگه تونستی منو بیرون بنداز ایا راه قانونی داره که من از منزلم بیرونش کنم؟

تعداد پاسخ ها 2


برای تمدید قراردادهای اجاره حتما باید دو شاهد آن را امضا کنند که اگر به مشکل خوردند ظرف یک تا دو هفته ملک تخلیه میشود اما در صورت نبود شاهد باید ابتدا حکم تخلیه گرفت که خود این حکم مستلزم تشکیل جلسات دادگاه است و دو الی سه ماه زمان نیاز دارد.

دوست محترم مستاجر شما در اشتباه کامل به سر میبرد شما میتوانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید با همان اجاره نامه دستی که دارید اقدام به تخلیه ملک و مطالبه ضرر و زیان کنید در نهایت بعد از چند ماه حکم تخلیه صادر خواهد شد البته اگر دو شاهد داشتید درخواست شما خیلی سریعتر انجام میشد دقت کنید حتما دو شاهد قرارداد و تمدید آن را امضا کنند و مستاجرین بدانند که صرف اینکه چند سال در جایی سکونت دارید مالک محسوب نمیشوید.براساس ماده 2 قانون مالک و مستاجر سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن باید تقاضای تخلیه کرد که براساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف میفرستد.