اگر زوج فوت کند ،کل اموال زوجه نیز به نام زوج باشد و فرزندی هم نداشته باشند تکلیف اموال چه میشود

اگر زوج فوت کند ،کل اموال زوجه نیز به نام زوج باشد و فرزندی هم نداشته باشند تکلیف اموال چه میشود

همسر من بشدت بیمار است دکتر ایشان گفته اند که دیگر فرصتی برای زندگی ندارند. تمامی اموال به نام ایشان است در صورت فوت آیا از اموالشان به مادرشان نیز میرسد؟ ناگفته نماند ما فرزند مشترکی نیز نداریم ؟

تعداد پاسخ ها 2


دوست عزیز چون شما و همسرتان فرزندی ندارید یک چهارم اموال به شما می رسد. البته در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموال به شما تعلق میگرفت و مابقی به سایر وراث که می تواند والدین نیز باشد میرسد هر مالی که به نام ایشان هست هرچند شما خریده باشید داخل ارث زوج می شود پس می توانید تا زمانی که ایشان در قید حیات هستند یا اموال را به نام شما سند قطعی بزنند یا صلح کنند که بعد از فوت بقیه وراث سهمی نبرند.

در صورتی که شوهر فوت نماید و اولاد نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولاد اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت نماید، سهم الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت. چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد سهم الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتیکه همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.

در ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1387 آمده است: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.