اعتراض زن به خرجی دادن شوهر به والدین

اعتراض زن به خرجی دادن شوهر به والدین

سلام ببخشید ایا زوجه میتواند به خرجی دادن زوج به خانواده اش اعتراض نماید؟

تعداد پاسخ ها 2


از جمله افراد واجب النفقه برای مرد والدین اوست که در صورت داشتن تمکن مالی وظیفه دارد که ماهانه علاوه بر همسر و فرزندان خود نفقه ی انها را نیز پرداخت نماید اما اگر مردی توانایی پرداخت نفقه ی اولاد و همسر خود را نداشته باشد نفقه ی والدین بر او واجب نیست .اما در خصوص این سوال لازم به ذکر است که طبق قوانین، اگر مردی تمکن مالی داشته باشد و بتواند علاوه بر پرداخت خرجی همسر، خرجی والدین خود را نیز بپردازد، زن نمی تواند به این موضوع اعتراض کند.

باسلام ...طبق قوانین، اگر مردی تمکن مالی داشته باشد و بتواند علاوه بر پرداخت خرجی همسر، خرجی والدین خود را نیز بپردازد، زن نمی تواند به این موضوع اعتراض کند.