اعتبار حقوقی صدا در دادگاه

اعتبار حقوقی صدا در دادگاه

سلام آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

تعداد پاسخ ها 2


با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و...

اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف آلت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.

ولی درکشور ما عمل مجرمانه نبوده امروزه متاسفانه به غیر موارد ضروری که برای اثبات حق شاید قابل توجیه باشد نیز صورت میگیرد صدای ضبط شده اگر مورد انکار نباشد میتواند برای قاضی حقانیت مدعی را به ذهن وی متبادر کند اما به تنهایی دلیل نبوده و نمیتوان به استناد فقط ان حکمی صادر کرد البته طبق رایی که بنده در دادگاه انتظامی قضات دیدم به تنهایی موجب تعلیق قاضی شده بود با این اوصاف اگر صدا انکار شد ایا با امکانات علمی فعلی میتوان به صراحت انتساب ان را به اثبات رساند که به نظر با نرم افزارهای موجود و یافتن فرکانس صوتی میسر باشد و با انتساب ان باز فقط جز قرائن مثبت تلقی و با قرینه بدون دلیل به همراه ان نمیتواند موجب صدور رای بر علیه وی گردد با این شرایط باید به موارد اخلاقی هرچند برای احقاق حق باشد توجه کرد و جو بی اعتمادی در جامعه با این اقدامات زیرسئوال نرود . بنابراین:

توجه به قوانین موجود ایران و رویه قضایی حاکم صدای ضبط شده از یک شخص اعم از اینکه این صدا را منتسب به شخص متهم یا به شخص شاکی یا به شخص شاهد و گواه بدانیم هیچ گاه دلیل محسوب نمی شود بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند و این نوار ضبط شده و صدا مستقلابرای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی باشد. اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به عنوان یاور آن دلیل به قاضی کمک کند. از سوی دیگر اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار گیرد و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق آن را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه نیز ساقط می شود.

در رابطه با اینکه اعتبار حقوقی مکالمه ضبط شده در دادگاه بابت مدرک محسوب میگردد یا خیر لازم به ذکر است که جزو دلیل قاطع دعوا محسوب نمی شود ولی از امارات است و می تواند در صورت نبودن مدرک دیگر باعث علم قاضی گرددو در دعوا موثر است.