او تهدیدم میکنه که از چت های خصوصیمون اسکرین گرفته و میخاد آبروم رو ببره چیکار کنم

او تهدیدم میکنه که از چت های خصوصیمون اسکرین گرفته و میخاد آبروم رو ببره چیکار کنم

یک نفر از متن چت ها گفتگوهای دو نفره خلوت ها عکس ها اسکرین شات برمی دارد و سپس طرف مقابل را تهدید به افشای این محتوا می کند این تهدیدها گاهی صرفاً برای اعراب ایجاد هراس آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه ای برای اجبار به کام جویی های غیر اخلاقی دیگر است!

تعداد پاسخ ها 2


مطابق قانون افشای اطلاعات خصوصی جرم است قانون مجازات اسلامی صراحتاً در ماده ۷۴۵ (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده و صرفا در مورد ۸ قانون (احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی) نامه ها عکس نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانستند. در رویه قضایی و نظام عرفی دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع تر است نسخه های پزشکی احکام دادگاه ها و اسناد مالی آن در این زمره قرار می گیرد.

تهدید به انجام عملی که ممکن است ضرر آبروی شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد خواه تهدید کننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد جرم مستقل نیست که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است . بنابراین همین که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی شامل عکسها متن چت ها صدای ضبط شده کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

در قانون برای افرادی که از طریق افشای اسکرین شات گفتگوهای دو نفره اقدام به اخاذی می کنند مجازات در نظر گرفته شده است . طبق ماده 16 قانون جرائم رایانه ای متخلف به جزای نقدی ، 74 ضربه شلاق و حبس تا دوسال محکوم میشود.

همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته شده است. بنابر این به شهروندان توصیه می شود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند.