نمونه وکالت نامه ی اخذ حقوق و مستمری

نمونه وکالت نامه ی اخذ حقوق و مستمری

بسمه تعالی

مورد وکالت:

مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که به نام موکل می باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و....

برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.