نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت ...... به نشانی ................به نمایندگی جناب آقای .........، که کارفرما نامیده می شود و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ ،مدیر عامل به شماره تماس ........... که پیمانکار نامیده می شود در 5 ماده به شرح زیر تنظیم می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.