نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

این قرارداد با شماره : تاریخ صدور: تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان نفر و حق بیمه سالیانه ریال بین شرکت به نشانی که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.