نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

بسمه تعالی

قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .. به شماره ثبت به نشانی، . تلفن : که من بعد طرف اول نامیده می شود و شرکت...........................................به شماره ثبت................ به مدیریت عاملی آقای ..................................فرزند .......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.