نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

قرارداد اجاره کارگاه نوعی از قراردادهای اجاره ملک است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای فعالیت کاری خود نیازمند کارگاه های مجهز هستند.

کارگاه ها بنا به کاری که در آن ها انجام می شود به کارگاه های تولیدی و صنعتی تقسیم می شوند. از نظر کاربری، ملک کارگاه، ملک تجاری محسوب می شود زیرا که در آن یک کار تجاری اتفاق می افتد. بسیاری از موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری و تولیدی دارای کارگاه های مخصوصی هستند که در آن کارگر ها کارپردازها و مهندسانی در حال کار هستند. به غیر از این موسسات و شرکت های بزرگ، کارگاه ها برای کسب و کارهای نوپا و خرد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. فرم اجاره نامه کارگاه را هم می شود برای اجاره یک محل 50 متری تنظیم کرد و هم برای یک محل با متراژ بسیار بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. در اینجا ملاک این است که مکانی برای کار در اختیار قرار بگیرد. نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه نیز به این منظور تنظیم می شود.