نمونه شکواییه خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور

نمونه شکواییه خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ ..... آقای/آقایان خانم/خانم ها ..... فرزند .... به نشانی .... مبادرت به خارج كردن اموال تاریخی فرهنگی از كشور نموده اند. با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات:

1.آقای ....به شماره شناسنامه ... به ادرس.....

....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf رجوع فرمایید.