نمونه شکواییه جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

نمونه شکواییه جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان(نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم)

با سلام احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... اقای/اقایان- خانم/خانم ها .... فرزند .... به نشانی ..... با اقدامات (ذکر اقدامات انجام شده برای اخلال در نظم و آسایش عمومی) و با هیاهو و جنجال / حرکات غیرمتعارف /تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده اند . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل pdf یا word رجوع فرمایید.