نمونه شکایت نامه (شکواییه) جعل چک

نمونه شکایت نامه (شکواییه) جعل چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب طی قرارداد به شماره ... در تاریخ ...، ... خود را به مبلغ ... به شخصی به نام ... واگذار نموده ام که مشتکی عنه مبلغ ... را نقدا پرداخت کرده اند و در ازای باقی مانده ی آن تعداد ... فقره چک به مبلغ ... ریال به شماره ی ... که در وجه اینجانب بر عهده ی بانک ... صادر شده بود تحویل گرفتم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .