نمونه رضایت نامه و اقرارنامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

نمونه رضایت نامه و اقرارنامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

بسمه تعالی

شهرداری محترم منطقه.....

با عرض سلام

احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ......................................... بدین وسیله رضایت خود را نسبت به .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.