نمونه درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

نمونه درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستانمحل اقامت تاجر

با سلام و ادب

احترامآً به استحضار می رساند:

به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و ... در خلال مدت هفت روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه قروض/ و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.