نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت . سال فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .