نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب در/ معامله فیمابین آقایان ..........در مقام وساطت اموری را انجام دادم به نحوی كه انعقاد قرارداد و مبایعه نامه ...........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.