نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ...... خوانده/خواندگان در........واحد مسكونی/ تجاری در پلاك ثبتی ......./ بخش شماره ونام شهرستان به نشانی............................. ید استیجاری دارند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.