نمونه دادخواست مطالبه ی هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست مطالبه ی هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/مورخ فیمابین اینجانب و خوانده/خواندگان، شش دانگ .باب واحد مسكونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.