نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ....می باشند ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.